Dlouhodobý pronájem s možností odkupu

  • Auto maximálně 7 let stáří
  • Pronájem min na 2 měsíce
  • Složení akontaci 25 000 Kč
  • Hrazení měsíčního nájmů
  • Po uplynutí doby pronájmu (2 až 5 let) máte opci na nákup auta za 1 Kč